Veel gestelde vragen

Inhoudelijk vragen naar aanleiding van de toekenningscriteria.

De Algemene Ledenvergadering (ALV) van Voedselbanken Nederland stelt elk jaar de criteria op zorgvuldige wijze vast. Heeft u inhoudelijke vragen over deze criteria of over hoe ze tot stand komen? U kunt ze stellen via welkom@voedselbankennederland.nl


Ik heb problemen met het ophalen van mijn voedselpakket. Wat moet ik doen?

Het kan zijn dat u bijvoorbeeld door ziekte uw pakket niet kunt komen ophalen. Bij uitzondering en alleen na vooraf telefonisch overleg,  kunt u dan iemand anders vragen het pakket voor u op te halen. U kunt bellen met 06-18411322 tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de uitreiking.


Waar kan ik terecht met een vraag over de inhoud van mijn voedselpakket?

De inhoud van de pakketten is gekregen. Wij zijn afhankelijk van donaties en kunnen helaas niet met alle individuele wensen van cliënten rekening houden.


Wat als je net niet aan de criteria voldoet?

Helaas moeten wij als voedselbank strakke criteria hanteren om mensen in aanmerking te laten komen voor een voedselpakket. Het is tijdelijke noodhulp. Als u net boven het criterium uitkomt, komt u helaas niet in aanmerking voor een pakket. Bij de beoordeling van de Sociale Dienst wordt gekeken naar alle mogelijkheden om uw situatie te helpen verbeteren. Voedselhulp is daar één voorbeeld van, maar er zijn meer opties.

Wat gebeurt er met mijn donatie?

Voedselbank Veghel voorziet wekelijks tussen de 75 en 100 deelnemende huishoudens van een voedselpakket. Wij kopen geen eten van uw bijdrage. Wij betalen er andere zaken van, zoals het vervoeren, bewaren en verpakken van de levensmiddelen.

Hoeveel klanten zijn er bij Voedselbank Veghel e.o.

Het aantal deelnemers wisselt per week maar gemiddeld zijn er tussen de 75 en 100 deelnemers. Dit zijn deels gezinnen (met kinderen) en deels alleenstaanden. Gemiddeld voedt Voedselbank Veghel 200 monden per week.


Hoe ziet een ‘gemiddelde’ klant van de voedselbank eruit?

Onze conclusie is dat armoede iedereen kan overkomen. Door een samenloop van omstandigheden kan het dubbeltje (uiteindelijk) de verkeerde kant op vallen. Er is geen ‘gemiddelde’ klant. Elke klant heeft een eigen verhaal.


Wie komen er bij de voedselbank ?

  • Goed opgeleide zelfstandige ondernemers, die hun zaak onderuit zien gaan. De laatste jaren melden veel ZZP’ers en MKB’ers zich bij ons. Als er een paar maanden nauwelijks opdrachten binnenkomen, is het spaargeld snel op.
  • Mensen in echtscheiding, die onder druk van de bank hun huis moeten verkopen en met een restschuld blijven zitten.
  • Werknemers die door ziekte of een ongeval (tijdelijk) niet meer kunnen werken of van wie onverwacht het contract niet verlengd wordt omdat het slecht gaat met het bedrijf.
  • Alleenstaande ouders met kinderen die in geldproblemen komen, bij voorbeeld doordat de andere ouder geen alimentatie betaalt.
  • Ontslagen werknemers, die te lang op een uitkering wachten en daardoor hun laatste spaarcenten hebben moeten aanspreken.
  • Ouderen met een AOW-uitkering die de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen.

Heeft iedereen die bij de voedselbank komt schulden ?

Bovengenoemde groepen komen vaak terecht in de vicieuze armoedecirkel: te weinig geld, gezondheidsproblemen door eenzijdige en/of slechte voeding, een toenemend sociaal isolement, verleid worden tot het afsluiten van ‘goedkope’ leningen. De problemen stapelen zich geleidelijk op totdat ze vastlopen.

Als voedselbank kunnen wij via het verstrekken van een voedselpakket tijdelijk wat druk van de ketel halen. Zo krijgen onze cliënten de ruimte om actief aan verbetering van hun situatie te werken.


Hoeveel geld wordt er uitgegeven aan salarissen?

Niet alleen bij Voedselbank Veghel e.o. maar ook bij alle andere voedselbanken in ons land en bij de landelijke koepel Voedselbanken Nederland, werkt iedereen op vrijwillige basis. Niemand ontvangt een salaris of een bonus.


Zijn er mensen die jarenlang klant zijn en de voedselbank misbruiken?

Het is niet de bedoeling om mensen afhankelijk te maken van de voedselbank. Ons doel is dat mensen zelf de draad van hun leven weer op kunnen pakken. Mensen krijgen in principe voor 3 maanden een pakket toegewezen. Naast voedselhulp wordt men ook op andere manieren begeleidt. Als na die drie maanden de situatie nog niet is verbeterd kan men verlenging aanvragen. Er vindt dan een herbeoordeling plaats. Dit gebeurt door onafhankelijke professionele instanties.


Ik wil een spreekbeurt houden over de voedselbank, hebben jullie informatie?

Goed onderwerp! Leuk dat je dat hebt gekozen. Om je op weg te helpen is er een Toolkit voor spreekbeurt gemaakt. Deze kun je vinden op de website van Voedselbanken Nederland .

Voor scholen hebben wij ook een flyer met gegevens over de voedselbank in Veghel en Uden  Ook die kun je gebruiken. Deze flyer kun je hier vinden.

Waarom kopen de voedselbanken geen eten als ze tekort hebben?

De voedselbanken hebben twee hoofddoelstellingen:

  • het bieden van directe voedselhulp aan de armste mensen;
  • het voorkomen van verspilling van goed voedsel.

Wij zijn dus op zoek naar voedsel dat anders vernietigd zou worden.


Kan ik verse groenten en fruit aanleveren?

Daar is geen standaard ‘ja’ of ‘nee’ antwoord op. We willen graag vers producten zoals groenten en fruit in de pakketten van de deelnemers opnemen. Maar deze produkten zijn maar kort houdbaar en we reiken één keer per week, op donderdagmiddag, de pakketten uit. De periode tussen het aanleveren en het uitdelen is daarom belangrijk. Wij vragen u contact op te nemen via  06-18411322 als u verse producten wilt aanbieden.


Hoe veilig is het voedsel dat de voedselbanken aanbieden?

Voedselbank Veghel e.o. houdt zich strikt aan de richtlijnen van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit. Ons voedsel is dus veilig. Het zogenaamde infoblad 76 is onze richtlijn.


Kan ik ook speelgoed of kleding afgeven?

We richten ons puur op het uitreiken van voedselpakketten. Speelgoed en kleding kunnen bijvoorbeeld worden aangeboden aan Vluchtelingenwerk.
Voor algemene informatie kunt u contact opnemen met het hoofdkantoor Vluchtelingenwerk in Uden:
VluchtelingenWerk WOBB
Aldetiendstraat 21 A
5402 ZC Uden
Telefoon: 0413-269037
uden@vluchtelingenwerk-wobb.nl

Of bij één van de kringloopwinkels in de buurt. Stichting Charitas in Uden zamelt ook bruikbare kleding in.

In de Sinterklaas- en kerstperiode verzorgt Stichting Subajo een kadootje voor alle kinderen van gezinnen die bij de Voedselbank komen. Nieuw speelgoed kunt u aanbieden bij:
Stichting Subajo
Akkerweg 5
5476 VT Vorstenbosch
Telefoon: 0413 – 366643
Fax: 0413 – 369165
info@subajo.nl