De uitgifte

Tijden van uitgifte voor gezinnen: donderdagmiddag van 13.30 uur tot 14.15 uur.
Tijden van uitgifte voor alleenstaanden: donderdagmiddag van 14.30 uur tot 15.15 uur.

De uitgifte:
Voedselbank Veghel heeft haar uitgiftepunt in Wijkgebouw Den Blok.

Het adres Is: Nicodemuspad 2,  5462 ED Veghel.