Missie en doelstellingen

missieDe missie:

Stichting Voedselbank Veghel e.o is aangesloten bij vereniging Voedselbanken Nederland. Alle aangesloten voedselbanken werken overeenkomstig de gemaakte afspraken zoals vastgelegd in het Voedselbank Reglement.
De voedselbanken proberen elke week zoveel mogelijk gezond voedsel te verstrekken. We zijn afhankelijk van wat we krijgen. Daarom zal een voedselpakket per week verschillend van samenstelling zijn.  Wij verstrekken verkregen voedsel gratis en doen dat uitsluitend met vrijwilligers.

De voedselbanken hebben de volgende hoofddoelstellingen:

  • Het bieden van directe voedselhulp aan de armste mensen.
  • Het voorkomen van verspilling van goed voedsel.