Criteria voor een pakket

Op hoofdlijnen.

Om voor een pakket in aanmerking te komen wordt een berekening gemaakt van het inkomen min de vaste lasten. Is het bedrag wat overblijft lager dan een bepaalde norm dan komt u in aanmerking voor voedselhulp. Voedselbanken Nederland bepaalt de hoogte van dit bedrag.
De criteria om in aanmerking te komen voor een voedselpakket zoals die zijn omschreven door Voedselbank Nederland, vindt u op de website van Voedselbanken Nederland.