Bedrijven doneren voedsel

donerennieuwWaarom wij voedsel nodig hebben.

Bij Voedselbank Veghel komen tussen de 70 en 100 cliënten wekelijks een voedselpakket ophalen, dit zijn 200 monden te voeden. Het streven is om wekelijks een gevarieerd en gezond pakket samen te stellen als aanvulling op de eigen boodschappen.
Voedselbanken kopen geen voedsel. We zijn volledig afhankelijk van leveranciers die producten beschikbaar stellen.

Bedrijven die voedsel willen doneren kunnen contact opnemen met Voedselbank Veghel door het sturen van een email naar voedselbankveghel@gmail.com of door te bellen naar 06-18411322.

Om verschillende redenen stellen bedrijven levensmiddelen aan de voedselbank beschikbaar. Bijvoorbeeld omdat:

  • ze graag iets willen doen in het kader van maatschappelijk ondernemen;
  • de verpakking van een bepaald product wordt aangepast of er een foutje op de verpakking staat;
  • de onderneming een tijdelijke overproductie heeft en het vernietigen/storten geld kost. Men geeft de producten dan liever aan de voedselbank;
  • het doneren van voedsel milieuvriendelijker is dan vernietigen/storten;
  • de “Tenminste Houdbaar Tot datum” (THT) dichtbij is en het product niet meer de winkel in kan;
  • of gewoon omdat de ondernemer ‘goed werk’ wil doen.

Wat wel?

Goederen die net niet de gewenste kwaliteit hebben en daardoor niet in de handel gebracht kunnen worden, willen wij graag ontvangen. Denk hierbij aan rode kool die net een tintje te licht van kleur is. Of aan een verpakking waar net een paar gram te weinig in zit. Het verkopen van deze producten kan niet, want is een economisch delict, maar doneren kan wel.

Wat niet?

Producten met een ‘Uiterlijk Houdbaar Tot’ datum (UHT), zoals versproducten, mogen niet onbeperkt meegegeven worden aan onze cliënten. Producten met een Te Houden Tot (THT) datum mogen -afhankelijk van het soort product -nog tot een bepaalde tijd na die datum aan de cliënten uitgereikt worden. De voedselbanken houden zich aan de voorschriften van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit en worden daar ook op gecontroleerd.
Wilt u weten hoe het zit met houdbaarheidstermijnen en doneren?   U vindt deze op de website van Voedselbanken Nederland