Veel gestelde vragen

Inhoudelijk vragen naar aanleiding van de toekenningscriteria.

De Algemene Ledenvergadering (ALV) van Voedselbanken Nederland stelt elk jaar de criteria op zorgvuldige wijze vast. Heeft u inhoudelijke vragen over deze criteria of over hoe ze tot stand komen? U kunt ze stellen via welkom@voedselbankennederland.nl


Ik heb problemen met het ophalen van mijn voedselpakket. Wat moet ik doen?

Het kan zijn dat u bijvoorbeeld door ziekte uw pakket niet kunt komen ophalen. Bij uitzondering en alleen na vooraf telefonisch overleg,  kunt u dan iemand anders vragen het pakket voor u op te halen. U kunt bellen met 06-18411322 tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de uitreiking.


Waar kan ik terecht met een vraag over de inhoud van mijn voedselpakket?

De inhoud van de pakketten is gekregen. Wij zijn afhankelijk van donaties en kunnen helaas niet met alle individuele wensen van cliënten rekening houden.


Wat als je net niet aan de criteria voldoet?

Helaas moeten wij als voedselbank strakke criteria hanteren om mensen in aanmerking te laten komen voor een voedselpakket. Het is tijdelijke noodhulp. Als u net boven het criterium uitkomt, komt u helaas niet in aanmerking voor een pakket. Bij de beoordeling van de Sociale Dienst wordt gekeken naar alle mogelijkheden om uw situatie te helpen verbeteren. Voedselhulp is daar één voorbeeld van, maar er zijn meer opties.