Geld geven

donerennieuw

Voor 10 euro kunnen wij een maand lang een gezin voorzien van een wekelijks voedselpakket.
Daarnaast sparen wij voor een bepaald doel, zoals investeringen in koelbus of koelcel. Donaties kunnen worden gestort op bankrekening: NL82RABO0118714163.